Silversun Aleksandra Piechowska Logopeda i Terapeuta

Dorosły u logopedy?
 
 
Bardzo ważną umiejętnością człowieka jest komunikowanie się z otoczeniem. Jedną z głównych przyczyn trudności w kontakcie z drugą osobą są zaburzenia mowy. Często spotykam dorosłych, których wada wymowy nie została skorygowana w dzieciństwie, a teraz utrudnia znalezienie pracy, nie pozwala awansować czy uprzykrza codzienną komunikację, albo naraża na niepotrzebny stres.
 
Wada wymowy sama nie ustąpi, ale korygować ją można również w dorosłym wieku. Nieprawidłowa wymowa niektórych głosek, niewyraźna mowa, seplenienie, charakterystyczne, tzw. francuskie ‘r’ lub choćby zbyt szybkie tempo mówienia, to wszystko można korygować u osób dorosłych.
 
Jakość mowy i prawidłowa emisja głosu dotyczy przede wszystkim osób, które pracują głosem i choć wydawać może się, że to tylko dziennikarze radiowi lub telewizyjni, nauczyciele czy wykładowcy, księża, to jednak nie. W dzisiejszych czasach głosem pracują telemarketerzy, pracownicy pierwszej linii helpdesk, przedstawiciele handlowi, konsultanci, agenci ubezpieczeniowi czy nawet politycy. Tu nie ma mowy o problemach z głosem, jako chorobą zawodową. Tu jest miejsce na rozsądek i umiejętność prawidłowego korzystania
z własnego głosu.
 
Komunikowanie się, to jednak nie tylko mowa. To złożony proces przekazywania wiadomości. Do tego celu wykorzystujemy symbole, gesty, słowa, ale także wiele innych sygnałów pozawerbalnych, jak choćby mimika twarzy, ruchy ciała, spojrzenie. Wzrok, słuch, smak, węch, dotyk i równowaga, to nasze zmysły, które pozwalają odbierać i odkodowywać wiadomości ludziom, którzy utracili zdolność kontaktowania się z otoczeniem za pomocą mowy.
           
Problemy z komunikacją ze światem dotyczą szczególnie osób z zespołami
i chorobami neurologicznymi. Najczęściej są to osoby, które uległy wypadkom komunikacyjnym, przeszły udar lub zmagają się nowotworami mózgu, ale też dotknięte chorobą Parkinsona, cierpiące na SM czyli stwardnienie rozsiane lub stwardnienie zanikowe boczne. Przyczyną afatycznych zaburzeń i zachowań  są też procesy zwyrodnieniowe, takie jak na przykład choroba Alzheimera lub u dzieci zespół Retta. Towarzyszą im zaburzenia pamięci, zaburzenia rozumienia, rozpoznawania uczuć i zachowania, procesów myślowych i intelektu, zaburzenia złożonych czynności ruchowych, orientacji przestrzennej i innych.
 
Uszkodzenia systemu nerwowego, mogą powodować poważne zaburzenia rozumienia i ekspresji mowy. Jest to zwykle utrata umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, przez co następuje również utrata samodzielności, a to już znacząco obniża komfort życia, powoduje również pogorszenie stanu psychicznego. Niezwykle ważna jest rehabilitacja neurologopedyczna, która wpływać będzie również na poprawę jakości życia nie tylko osoby chorej, ale również najbliższej rodziny i opiekunów.
  • Diagnoza i terapia osób z afazją (całkowita lub częściowa utrata zdolności rozumienia i/lub nadawania mowy przebiegająca w następstwie udarów mózgowych, chorób rozrostowych mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych po wypadkach komunikacyjnych).
  • Diagnoza i terapia osób z pragnozją.
  • Przywracanie zdolności komunikacyjnych u osób po urazach czaszkowo- mózgowych .
  • Rehabilitacja mowy u osób z chorobami demielinizacyjnymi (stwardnienie rozsiane) oraz demencyjnymi.
  • Rehabilitacja czytania, pisania i liczenia (umiejętności utraconych na skutek patologicznych procesów  mózgowych).
  • Logopedia medialna (ćwiczenia z zakresu dykcji i emisji głosu).
  • Terapia jąkania.
  • Terapia wad wymowy u osób dorosłych.
            W pracy z pacjentami, którzy utracili w różnym stopniu zdolność porozumiewania się z otoczeniem wykorzystuje się zdolności kompensacyjne mózgu, aby odbudować utracony system językowy i sprawności komunikacyjne.
            Pomoce logopedyczne, z których korzystam, są adresowane do dorosłych pacjentów.
W szczególnych sytuacjach osób wymagających rehabilitacji, dojeżdżam do domu na terenie miasta Zielona Góra oraz przyległych gmin.
 

Brak aktualnych ofert partnera