Uniwersytet Trzeciego Wieku

ZIELONOGÓRSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU jest instytucją wsparcia społecznego. Słuchacze Uniwersytetu to osoby z różnych środowisk i kręgów społecznych, zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia, zainteresowań. Jednak wszystkich łączy chęć dokształcania się, rozwijania swoich zainteresowań, poszerzania horyzontów, chęć samorealizacji.
       

Największym osiągnięciem ZUTW stała się ustawiczna edukacja i ukształtowanie właściwego stylu życia słuchaczy. Wpłynęły one na poprawę jakości życia , zdrowia, stanu psychicznego i społecznego ludzi starszych, którzy w zmieniających się warunkach życia i otoczenia znaleźli swoje miejsce, poszerzyli zainteresowania, promując nowe formy działalności nie tylko edukacyjnej, kulturalnej, ale i twórczej. Obecnie słuchacze ZUTW wiedzą, że czynne życie, adaptacja do nowej sytuacji, sposób, w jaki człowiek radzi sobie ze zmianami, w znacznym stopniu decydują o jego dalszym życiu. Dziś Uniwersytet daje możliwości wielorakiej aktywności, która zaspokaja potrzeby psychiczne , wpływa korzystnie na ogólny stan organizmu, pozwala na utrzymanie kontaktów towarzyskich i przyjacielskich, rozwija zainteresowania oraz pomaga znaleźć zajęcie, któremu można oddać się z pasją.
ZUTW  jest od kilku lat współorganizatorem oraz organizatorem wielu zdarzeń Lubuskiego Tygodnia Seniora, który odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego.
ZUTW otrzymuje wiele nagród i wyróżnień; przykłady z ostatnich lat: 2004 r. nagroda Marszałka Województwa Lubuskiego za I miejsce w konkursie Współpracy organizacji pozarządowych z organizacjami działającymi na rzecz osób starszych w państwach Unii Europejskiej, 2005 r. - I nagroda w konkursie „Mamy pomysł na aktywne życie w trzecim wieku”, wcześniej wyróżnienie Zielonogórskiego Ośrodka Kultury za animowanie zainteresowań artystycznych dorosłych i integrowanie pokoleń i tytuł Animatora Roku 2002.

Brak aktualnych ofert partnera