Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze – nowoczesna instytucja kultury o statusie biblioteki naukowej realizująca potrzeby zarówno dorosłych, jak i młodych użytkowników. Poza podstawową działalnością – gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów, organizator wielu przedsięwzięć promocyjnych i oświatowo-edukacyjnych o charakterze regionalnym, a także międzynarodowym.

Użytkownikom Biblioteki Norwida oferujemy:
* bogate zbiory literatury pięknej, popularno-naukowej, naukowej, gazety i czasopisma w formie tradycyjnej i elektronicznej,
* nowoczesne e-usługi, będące szeregiem funkcjonalności oferujących dostęp do wiedzy i wszelkiej informacji, platforma artysty umożliwiająca zaprezentowanie umiejętności, talentów i dorobku artystycznego użytkowników, portal e-recenzji, zdalna nauka e-learning, pozyskiwanie zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych, Wirtualna Czytelnia Norwida z dostępem on-line do tysięcy publikacji polskich i zagranicznych, wideokonferencje;
* możliwość szybkiego i kompleksowego uzyskania informacji, bezpłatnego dostępu do stanowisk komputerowych z Internetem;
* zwrot wypożyczeń do całodobowego Biblioboxa;
* interesujące spotkania z popularnymi twórcami, publicystami, regionalnymi literatami w ramach Czwartków Lubuskich, Zielonogórskiego Salonu Poezji czy Czytelni Dramatu;
* cykliczne ekspozycje współczesnej sztuki polskiej, ze szczególnym nastawieniem na prezentacje dorobku lubuskich artystów plastyków, grafików, rysowników, fotografików oraz rzeźbiarzy;  
* międzynarodowe i  ogólnopolskie konferencje naukowe;
* szkolenia, kursy i warsztaty dla dorosłych;
* lekcje biblioteczne, warsztaty, konkursy i inne zajęcia dla dzieci szkolnych i przedszkolnych;
 * zajęcia dla młodzieży rozwijające ich pasje w mediatekach Góra Mediów oraz Szklana Pułapka;
 * spotkania rodziców z dziećmi do lat 3 w ramach Klubu Mam – cykliczne zajęcia, podczas których rodzice podnoszą swoje kompetencje wychowawcze, zdobywają nowe umiejętności, rozwijają swoje pasje i zainteresowania, a przy tym nie rozstają się z dziećmi.  Bieżące informacje nt. spotkań Klubu Mam można znaleźć na https://www.facebook.com/KlubMamWZielonejGorze
* sobotnie czytanki z cyklu „Czytanie na drugie śniadanie” -  spotkania z książką dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które odbywają się co drugą sobotę każdego miesiąca w Oddziale dla Dzieci (al. Wojska Polskiego 9)

Zapraszamy do Biblioteki Norwida! Tu można zrealizować interesujące projekty oraz pogłębiać pasje i zainteresowania.