Pakiet bezpłatnej diagnostyki słuchu + rabaty

AUDIO-SŁUCH

Informacje o partnerze
15 % rabatu na baterie i akcesoria oraz środki czystości do aparatów słuchowych.
W ramach pakietu 50+ proponujemy bezpłatny pakiet badań specjalistycznych.

Pakiet świadczeń obejmuje:

1. Specjalistyczne badanie otoemisji akustycznej - obiektywna metoda badań słuchu.
2. Audiometria impedancyjna; tympanometria oraz odruch z mięśnia strzemiączkowego - obiektywne metody badań słuchu.
3. Porady z zakresu ochrony słuchu przed hałasem.
4. Dla osób posiadających aparaty słuchowe - optymalne dopasowanie aparatów słuchowych do ubytku słuchu za pomocą komputerowego interfejsu programowania aparatów.